Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2021 for Aalborg Varme

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at indskudskapitalen, der anvendes til virksomhedens drift eller investeringer i anlæg (den anvendte indskudskapital), er negativ for år 2021.

Aalborg Varme har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2021.

Aalborg Varme har opgjort den anvendte indskudskapital til en negativ værdi, hvorfor Forsyningstilsynet fastsætter den anvendte indskudskapital til 0 kr.

På den baggrund kan Forsyningstilsynet ikke fastsætte og godkende forrentning af indskudskapital for Aalborg Varme for år 2021.