Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2021 for Assens Fjernvarme Produktion A/S og Assens Fjernvarme Distribution A/S

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Assens Fjernvarme Produktion i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for år 2021 på i alt 77.432 kr., og at Assens Fjernvarme Distribution i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for år 2021 på i alt 174.871 kr.

Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2021.

Den godkendte forrentning på 77.432 kr. for Assens Fjernvarme Produktion og på 174.871 kr. for Assens Fjernvarme Distribution fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed. Andelen for Assens Fjernvarme Produktion fastsættes som forholdet mellem den anvendte indskudskapital (5.044.293 kr.) og indskudskapitalen som helhed (7.817.331 kr.), dvs. (5.044.293 kr. / 7.817.331 kr.) = ca. 64,5 pct. Andelen for Assens Fjernvarme Distribution fastsættes som forholdet mellem den anvendte indskudskapital (11.179.156 kr.) og indskudskapitalen som helhed (83.106.287 kr.), dvs. (11.179.156 kr. / 83.106.287 kr.) = ca. 13,45 pct. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes ud fra en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for Assens Fjernvarme Produktion og Assens Fjernvarme Distribution til placeringen af det enkelte datterselskab i intervallet.

Der godkendes en forrentning på baggrund af den anvendte indskudskapital for år 2021.

Find afgørelse og bilag til højre på denne side