Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2021 for Forsyning Helsingør Varme

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Forsyning Helsingør Varme i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for år 2021 på i alt 1.037.098 kr.

Forsyning Helsingør Varme har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2021.

Den godkendte forrentning på 1.037.098 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed. Andelen fastsættes som forholdet mellem den anvendte indskudskapital (33.188.742 kr.) og indskudskapitalen som helhed (86.404.190 kr.), dvs. (33.188.742 kr. / 86.404.190 kr.) = ca. 38 pct. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes med udgangspunkt i en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Der godkendes en forrentning på baggrund af den anvendte indskudskapital for 2021.