Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2021 for Frederikshavn Varme

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Frederikshavn Varme i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for år 2021 på i alt 1.109.048 kr.

Frederikshavn Varme har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2021.

Den godkendte forrentning på 1.109.048 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed. Andelen fastsættes som forholdet mellem den anvendte indskudskapital (74.513.100 kr.) og indskudskapitalen som helhed (228.434.200 kr.), dvs. (74.513.100 kr. / 228.434.200 kr.) = ca. 33 pct. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes med udgangspunkt i en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Der godkendes en forrentning på baggrund af den anvendte indskudskapital for 2021.