Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2021 for HOFOR Fjernvarme

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at HOFOR Fjernvarme i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for år 2021 på i alt 10.873.527 kr.

HOFOR Fjernvarme har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2021.

Den godkendte forrentning på 10.873.527 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed. Andelen fastsættes som forholdet mellem den anvendte indskudskapital (437.463.759 kr.) og indskudskapitalen som helhed (885.104.029 kr.), dvs. (437.463.759 kr. / 885.104.029 kr.) = ca. 49 pct. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes med udgangspunkt i en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Der godkendes en forrentning på baggrund af den anvendte indskudskapital for 2021.