Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2021 for Nordjyllandsværket

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Nordjyllandsværket i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for år 2021 på i alt 704.385 kr.

Nordjyllandsværket har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2021.

Den godkendte forrentning på 704.385 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed. Andelen fastsættes som forholdet mellem den anvendte indskudskapital (13.123.646 kr.) og indskudskapitalen som helhed (178.916.870 kr.), dvs. (13.123.646 kr. / 178.916.870 kr.) = ca. 7 pct. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes med udgangspunkt i en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Der godkendes en forrentning på baggrund af den anvendte indskudskapital for 2021.