Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2021 for SK Varme

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at SK Varme i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for år 2021 på i alt 2.563.354 kr.

SK Varme har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2021.

Den godkendte forrentning på 2.563.354 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed. Andelen fastsættes som forholdet mellem den anvendte indskudskapital (128.838.915 kr.) og indskudskapitalen som helhed (248.293.567 kr.), dvs. (128.838.915 kr. / 248.293.567 kr.) = ca. 52 pct. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes med udgangspunkt i en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Der godkendes en forrentning på baggrund af den anvendte indskudskapital for 2021.