Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2021 for Tarm Varmeværk

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Tarm Varmeværk i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for år 2021 på i alt 124.000 kr.

Tarm Varmeværk har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2021.

Den godkendte forrentning på 124.000 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed. Andelen fastsættes som forholdet mellem den anvendte indskudskapital (4.176.873 kr.) og indskudskapitalen som helhed (4.176.873 kr.), dvs. (4.176.873 kr. / 4.176.873 kr.) = 100 pct. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes med udgangspunkt i en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Der godkendes en forrentning på baggrund af den anvendte indskudskapital for 2021.