Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2021 for Verdo Varme Herning

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Verdo Varme Herning i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for år 2021 på i alt 1.486.380 kr.

Verdo Varme Herning har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2021.

Den godkendte forrentning på 1.486.380 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed. Andelen fastsættes som forholdet mellem den anvendte indskudskapital (120.428.032 kr.) og indskudskapitalen som helhed (591.453.465 kr.), dvs. (120.428.032 kr. / 591.453.465 kr.) = ca. 20 pct. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes med udgangspunkt i en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Der godkendes en forrentning på baggrund af den anvendte indskudskapital for 2021.