Afgørelse om forrentning af indskudskapital for år 2021 for Viborg Varme (tidligere Viborg Fjernvarme)

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Viborg Varme i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for år 2021 på i alt 579.995 kr.

Viborg Fjernvarme har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2021.

Viborg Fjernvarme har under sagsforløbet oplyst, at der blev arbejdet på at omstrukturere fjernvarmeforsyningen i Viborg by og omegn, og at der i den forbindelse pr. 1 december 2020 ville blive stiftet et forbrugerejet andelsselskab, Viborg Varme, der ville skulle overtage Viborg Fjernvarmes aktiviteter, aktiver, passiver og kunder. I forlængelse heraf anmodede Viborg Fjernvarme Forsyningstilsynet om at bekræfte, at Forsyningstilsynet var enig i, at det nye Viborg Varme ved stiftelsen ville kunne indtræde i bl.a.:

  • Viborg Fjernvarmes ret til at opkræve godkendt forrentning for år 2020, jf. Forsyningstilsynets afgørelse af 8. januar 2020 vedrørende Viborg Fjernvarmes ansøgning om forrentning af indskudskapital for år 2020
  • Viborg Fjernvarmes ansøgning om forrentning af indskudskapital for år 2021

Forespørgslen er behandlet under j.nr. 20/10455. På den baggrund lægger Forsyningstilsynet i denne afgørelse til grund, at Viborg Varme indtræder i ovenstående.

Den godkendte forrentning på 579.995 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed. Andelen fastsættes som forholdet mellem den anvendte indskudskapital (27.275.000 kr.) og indskudskapitalen som helhed (27.275.218 kr.), dvs. (27.275.000 kr. / 27.275.218 kr.) = ca. 99 pct. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes med udgangspunkt i en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Der godkendes en forrentning på baggrund af den anvendte indskudskapital for 2021.