Afgørelse om forrentning af indskudskapital for åre 2020 for Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Forsyning Helsingør Varme A/S i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for år 2020 på i alt 155.984 kr.

Ved e-mail af 13. marts 2019 fremsendte PwC på vegne af Forsyning Helsingør Varme A/S en ansøgning om forrentning af indskudskapital for 2020 til Forsyningstilsynet.

Den godkendte forrentning for 2020 på 155.984 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes med udgangspunkt i en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Afgørelsen og tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.