Afgørelse om forrentning af indskudskapital for årene 2009-2018 for I/S Vestforbrænding

Vestforbrænding har ansøgt om forrentning af indskudskapital for årene 2009-2018. Vestforbrændings ansøgninger om forrentning for årene 2019-2021 vil blive behandlet senere i en særskilt sag, da de skal afgøres efter de nye regler om forrentning af anvendt indskudskapital.

Forsyningstilsynet har undervejs i sagsbehandlingsforløbet påpeget en del mangler i den fremlagte dokumentation og har flere steder i det anvendte forrentningsgrundlag justeret for disse forhold, da det ikke vil være rimeligt, hvis varmeforbrugerne skal betale forrentning af et forrentningsgrundlag, der ikke er tilstrækkeligt dokumenteret fra Vestforbrændings side. Således er den kapital der søges forrentning af reduceret fra ca. 637 mio. kr. til ca. 510 mio. kr. Det betyder samtidig, at forrentningsbeløbet, der ellers ville have udgjort ca. 465 mio. kr, er blevet reduceret med ca. 57 mio. kr. til ca. 408 mio. kr.

Ved opgørelsen af indskudskapitalen på i alt ca. 510 mio. kr. i 2009 indgår bl.a. indregnet forrentning for perioden 1983-2008 i alt ca. 211 mio. kr. Det er Forsyningstilsynets vurdering, at Vestforbrænding har været berettiget til at opkræve forrentning siden 1983, hvor Vestforbrænding første gang anses for at have ansøgt Gas- og Varmeprisudvalget om forrentning af indskudskapital. Navnlig på baggrund af Gas- og Varmeprisudvalgets behandling af ansøgningen, den efterfølgende dialog mellem Vestforbrænding og Gas- og Varmeprisudvalget, herunder om opgørelsen af indskudskapitalen og om langtidsbudgetter med angivelse af forrentning, og som følge heraf Vestforbrændings forventningsposition, der er betydeligt stærkere end i en sammenlignelig sag om Naturgas Fyn, er det Forsyningstilsynets vurdering, at Vestforbrænding har været berettiget til at indregne den forrentning, der er opkrævet i varmepriserne frem til 2009.

Afgørelsen og tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.