Afgørelse om forrentning af indskudskapital for årene 2017-2020 for Nordjyllandsværket A/S

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Nordjyllandsværket A/S i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for årene 2017-2020 på i alt 1.859.677 kr.

Ved e-mail af 18. august 2017, 15. december 2017, 18. marts 2018 og 13. marts 2019 modtog Forsyningstilsynet Nordjyllandsværket A/S’ ansøgning om forrentning af indskudskapital for hhv. år 2017, 2018, 2019 og 2020.

Nordjyllandsværket A/S har ansøgt om forrentning af indskudskapital for årene 2017-2020.  Den godkendte forrentning på 1.859.677 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes med udgangspunkt i en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Afgørelsen og tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.