Afgørelse om forrentning af indskudskapital for årene 2019-2021 for I/S Vestforbrænding

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at Vestforbrænding i priserne kan indregne forrentning af indskudskapital for årene 2019-2020 på i alt 2.928.271 kr. Vestforbrænding har for 2021 opgjort den anvendte indskudskapital til en negativ værdi, hvorfor Forsyningstilsynet ikke kan godkende forrentning af indskudskapital for 2021.

Vestforbrænding har ansøgt om forrentning af indskudskapital for årene 2019-2021.

Den godkendte forrentning for 2019-2020 på 2.928.271 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed. Andelen fastsættes som forholdet mellem den anvendte indskudskapital og indskudskapitalen som helhed, dvs. 36.250.128 / 918.066.288 = ca. 3,9 pct. for 2019 og 24.373.831 / 919.811.736 = ca. 2,6 pct. for 2020. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes ud fra en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Vestforbrænding har for 2021 opgjort den anvendte indskudskapital til en negativ værdi, hvorfor Forsyningstilsynet fastsætter denne for dette år til 0 kr. Dermed kan Forsyningstilsynet ikke fastsætte og godkende forrentning af indskudskapital for Vestforbrænding for 2021.

Find afgørelse og bilag til højre på denne side.