Afgørelse om forrentning af indskudskapital for årene 2019 og 2020 for Aalborg Varme A/S

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at indskudskapitalen, der anvendes til Aalborg Varme A/S’ anvendte indskudskapital er negativ for årene 2019 og 2020.

Ved e-mail af 14. marts 2018 fremsendte PwC på vegne af Aalborg Varme A/S en ansøgning om forrentning af indskudskapital for 2019 til Sekretariatet for Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet).

Forsyningstilsynet afgør i medfør af § 20, stk. 2, i varmeforsyningsloven og § 6 i afskrivningsbekendtgørelsen, at indskudskapitalen, der anvendes til Aalborg Varme A/S’ anvendte indskudskapital er negativ for årene 2019 og 2020. Forsyningstilsynet fastsætter på den baggrund Aalborg Varme A/S’ anvendte indskudskapital til 0 kr. for årene 2019 og 2020 ., jf. afskrivningsbekendtgørelsens § 6, stk. 5, hvorfor Forsyningstilsynet ikke kan fastsætte og godkende forrentning af indskudskapital for Aalborg Varme A/S for årene 2019 og 2020.

Afgørelsen og tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.