Afgørelse om forretning af indskudskapital for år 2020 - HOFOR Fjernvarme P/S

HOFOR Fjernvarme P/S (herefter HOFOR Fjernvarme) har ansøgt om forrentning af indskudskapital for år 2020.

Den godkendte forrentning for 2020 på 10.670.296 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed1. Andelen fastsættes som forholdet mellem den anvendte indskudskapital (470.326.198 kr.) og indskudskapitalen som helhed (872.746.086 kr.), dvs. (470.326.198 kr. / 872.746.086 kr.) = ca. 54 pct. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes med udgangspunkt i en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Afgørelsen og tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.