Afgørelse om forretning af indskudskapital for årene 2017-2019 - Lyngby Kraftvarmeværk A/S

Lyngby Kraftvarmeværk A/S (herefter Lyngby Kraftvarmeværk) har ansøgt om forrentning af anvendt indskudskapital for årene 2017-2019.

Lyngby Kraftvarmeværks ansøgning for år 2019 er imidlertid ikke modtaget i Forsyningstilsynet tidligst 12 måneder og senest 9 måneder inden begyndelsen det regnskabsår, som ansøgningen vedrører, dvs. inden for perioden 1. januar 2018 – 31. marts 2018, hvilket er en forudsætning for at kunne få forrentning af anvendt indskudskapital. På den baggrund kan Forsyningstilsynet ikke godkende forrentning af anvendt indskudskapital for Lyngby Kraftvarmeværk for år 2019.

Der godkendes derfor alene en forrentning på baggrund af den anvendte indskudskapital for årene 2017 og 2018.

Den godkendte forrentning på 23.238 kr. fastsættes som en andel af forrentningen af indskudskapitalen som helhed1. Andelen fastsættes som forholdet mellem den anvendte indskudskapital (2017: 199.000 kr. og 2018: 199.000) og indskudskapitalen som helhed (2017: 225.400 kr. og 2018: 236.877 kr.), dvs. 199.000 kr. / 225.400 kr. = 0,8829 og 199.000 kr. / 236.877 kr. = 0,8401. Forrentningen af indskudskapitalen som helhed fastsættes med udgangspunkt i en WACC-model, som fastsætter et brancheinterval for forrentningen. Dernæst inddrages en række kriterier for den specifikke varmeforsyningsvirksomhed til placeringen af virksomheden i intervallet.

Afgørelsen og tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.