Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn vedr. Egedal Fjernvarme A/S´ omkostninger til realisering af energibesparelser i 2019

Forsyningstilsynet har gennemført et tilsyn vedrørende Egedal Fjernvarme A/S´ omkostninger til realisering af energibesparelser i 2019 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Det gennemførte tilsyn er en del af Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsynet med net- og distributionsvirksomheders omkostninger til realisering af
energibesparelser for kontrolåret 2019. Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og
gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Egedal Fjernvarme A/S ikke i tilstrækkeligt omfang har tilrettelagt sin regnskabsførelse for 2019, idet virksomheden har indberettet 6.856 kr.
for meget under omkostninger til realisering af energibesparelser. Forsyningstilsynet påtaler endvidere, at Egedal Fjernvarme A/S ikke i tilstrækkeligt
omfang har tilrettelagt sin regnskabsførelse i 2019, idet virksomheden har indberettet 1.861 kr. for lidt under indtægter.

Find afgørelsen til højre på denne side