Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn vedr. Løkken Varmeværks omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018

Forsyningstilsynet har gennemført et omkostningstilsyn vedrørende Løkken Varmeværks omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med
virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne
var dækningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Løkken Varmeværk har fejlindberettet 24.780,77 kr. som
en omkostning til administration opgjort som en alternativomkostning.

Se afgørelsen under 'Hent fil'