Afgørelse om Forsyningstilsynets tilsyn vedr. Sdr. Felding Varmeværk omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018

Forsyningstilsynet har gennemført et tilsyn vedrørende Sdr. Felding Varmeværks omkostninger til realisering af energibesparelser i 2018 i henhold til § 34, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 619 af 29. maj 2018 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder.

Formålet med tilsynet var at afstemme de indberettede energispareomkostninger med virksomhedens registreringer og gennemføre en undersøgelse af, om omkostningerne var indregningsberettigede og opgjort korrekt.

Forsyningstilsynet påtaler, at Sdr. Felding Varmeværk ikke i tilstrækkeligt omfang har tilrettelagt sin regnskabsførelse, idet der ikke foreligger dokumentation for det indberettede beløb til omkostninger til realisering af energibesparelser på 254.326 kr.

Forsyningstilsynet påbyder Sdr. Felding Varmeværk at ændre sin regnskabsførelse, så fjernvarmeselskabet opgør sine omkostninger til realisering af energibesparelser som de faktisk afholdte omkostninger i overensstemmelse med § 19, stk. 1, i energisparebekendtgørelsen.

Se afgørelsen under 'Hent fil'