Afgørelse om henlæggelse af sagen om Brdr. Hartmann A/S og Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

I en hjemvist sag fra Energiklagenævnet fik Forsyningstilsynet til opgave at foretage en opgørelse af det økonomiske mellemværende mellem Brdr. Hartmann A/S og Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Forsyningstilsynet henlægger sagen p.b.a. af indgået forlig i sagen.

Afgørelsen bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.