Afgørelse om Herning Kommunes indberetning af rådighedsbeløb efter varmeforsyningsloven

Forsyningstilsynet godkender hermed i medfør af varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 9 Herning Kommunes indberetning af rådighedsbeløb på 22.500.000 kr.

Forsyningstilsynet har den 5. april 2018 og den 5. februar 2019 givet Økonomi- og Indenrigsministeriet (nu Social- og Indenrigsministeriet) foreløbig besked om Herning Kommunes indberettede rådighedsbeløb. Forsyningstilsynet vil nu give ministeriet besked om, at det indberettede rådighedsbeløb er endeligt godkendt.

Med henvisning til indberetningsbekendtgørelsens § 6 a, stk. 2, skal Forsyningstilsynet bede Herning Kommune om at indsende dokumentation for de midler, som er tilfaldet varmeforbrugerne i henholdsvis 2018 og 2019.

Afgørelsen kan findes under 'Hent fil' her på siden.