Afgørelse om kommunernes årlige indberetninger om modtagne vederlag fra el- og varmevirksomheder

Afgørelse om kommunernes årlige indberetninger om modtagne vederlag fra el- og varmevirksomheder i 2011

Energitilsynets afgørelse om kommunernes årlige indberetninger om modtagne vederlag fra el- og varmevirksomheder i 2011. Indberetningerne tages i afgørelsen til efterretning, dog med forbehold for de efterfølgende revisorerklæringer.

Desuden har Energitilsynet forholdt sig til, at nogle spildevandsselskaber med elproduktion ikke lever op til kravet om selskabsmæssig adskillelse, hvorfor det ikke er muligt at opgøre eventuelle overførsler i strid med elforsyningslovens § 37 a, stk. 3. 4/0604-0200-0009

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018