Afgørelse om koncernintern långivning i perioden 2013-2019 mellem Verdo A/S og Verdo Varme A/S

 

Forsyningstilsynet finder i denne afgørelse, at Verdo A/S (herefter Verdo) og Verdo Varme A/S (herefter Verdo Varme) har handlet i strid med varmeforsyningsloven ved at etablere et såkaldt koncerninternt lån mellem de to selskaber, der til dels ikke har været fuldt ud nødvendigt til finansiering af varmemæssige aktiver, og som dels er sket til en for høj rente. Afgørelsen indebærer, at fjernvarmekunderne hos Verdo Varme fremadrettet vil få tilbagebetalt i alt 116.393.127 kr. som kompensation for de for højt opkrævede renteomkostninger.

Afgørelsen kan findes til højre på denne side.