Afgørelse om tavshedspålæg efter forvaltningslovens § 27, stk. 6

Rønne Vand og Varme (herefter RV) har anmodet om aktindsigt, jf. sagsnr. 20/07251, i Rambølls rapport, som er udarbejdet for Forsyningstilsynet til brug for behandling og afgørelse i klagesagen anlagt af RV over prisfastsættelsen på varme fra Bornholms Energi & Forsyning (herefter BEP) til RV, jf. sagsnr. 19/09432. RV er som aftager af varme fra BEP part i den sag.

Forsyningstilsynet har givet et delvist afslag på RVs anmodning, og har dermed kun givet aktindsigt i dele af rapporten. Parterne har derfor foreslået, at den fulde rapport kan udleveres, hvis RV og RVs rådgivere pålægges tavshedspligt efter forvaltningslovens § 27, stk. 6.

Forsyningstilsynet meddeler, at der ikke kan pålægges tavshedspligt til RV efter § 27, stk. 6, da der ikke er tale om et projekt med almeninteresse, eller i øvrigt er særlige forhold eller behov, som kan berettige udlevering i sammenhæng med et tavshedspålæg efter § 27, stk. 6.