Afgørelse om Verdo Produktion A/S – afskrivninger og anlægssummer

Forsyningstilsynet finder i denne afgørelse, at Verdo Produktion A/S har handlet i strid med varmeforsyningsloven via for højt opgjorte anlægssummer.

Afgørelsen indebærer, at Verdo Produktions kunder umiddelbart vil opnå en reduktion i deres varmepriser i de kommende år på i alt 102,8 mio.kr.

Se afgørelsen under 'Hent fil'