Afgørelse om Verdo Varme A/S – afskrivninger og anlægssummer

Forsyningstilsynet finder i denne afgørelse, at Verdo Varme A/S har handlet i strid med varmeforsyningsloven via for højt opgjorte anlægssummer.

Afgørelsen indebærer, at Verdo Varmes kunder umiddelbart vil opnå en reduktion i deres varmepriser i de kommende år på i alt 345,3 mio.kr. Hertil kommer en reduktion på 102,8 mio.kr. i form af lavere anlægssum og dermed lavere priser til køb af varme fra Verdo Produktion A/S.

Se afgørelsen under 'Hent fil'