Afgørelse om Verdo Varmes tilbageførsel af ikke-godkendt forrentning af indskudskapital for perioden 2000-2005

Sekretariatet for Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) traf den 28. maj 2018 afgørelse om, at Verdo Varme ikke kunne indregne forrentning af indskudskapital for perioden 2000-2005, da Verdo Varme ikke havde ansøgt rettidig herom

Tilsynet tilkendegav samtidig, at 234.788.445 kr. svarende til den opkrævede forrentning i perioden 2000-2005 skulle tilbageføres til forbrugerne over en årrække efter nærmere aftale med tilsynet.