Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varme-produktionskapacitet

Afskrivning på straksbetaling for rådighedsret over varme-produktionskapaciteten på Studstrupværket

Energitilsynet har godkendt, at AffaldVarme Aarhus (AVA) kan afskrive efter reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen på sin straksbetaling for rådighedsret over varmeproduktionskapaciteten på Studstrupværket.

Ved straksbetalingen finansierer AVA 80% af omstillingen til biomasse på Studstrupværkets Blok 3 og 20% af de omkostninger, der er nødvendige for at levetidsforlænge Blok 3.

AVAs deltagelse i finansieringen af omstilling og levetidsforlængelse vil betyde lavere priser for varmeforbrugerne i forhold til, at DONG finansierede udgifterne.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018