Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning til varme

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning: Farum Fjernvarme A.m.b.a, Vattenfall A/S, I/S Vestforbrænding

Energitilsynet afviser at gribe ind over for et afskrivningsgrundlag på 54,5 mio. kr. pr. 1. januar 2011 for den sydlige transmissionsledning fra Hillerød Kraftvarmeværk. Energitilsynet har alene lagt vægt på varmeforsyningslovens krav til, hvordan en afskrivning skal foretages. Energitilsynet finder ikke, at indholdet af aftaler om varmelevering kan inddrages i vurderingen efter varmeforsyningsloven og henviser til eventuel behandling ved domstolene.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018