Afskrivningsregler vedr. IT-udstyr

Varmeforsyningsloven indeholder ikke bestemmelser om straksafskrivning. Energitilsynet kan efter anmodning tage stilling til, om bestemmelsen i afskrivningsbekendtgørelsen kan anvendes på varmeforsyninger.

Energitilsynet kan ikke forhåndsgodkende økonomiske dispositioner, men kan i stedet give en generel udtalelse om en problemstilling. Varmeforsyningsloven indeholder ikke bestemmelser om straksafskrivning. Energitilsynet kan efter anmodning tage stilling til, om bestemmelsen i afskrivningsbekendtgørelsen (IT-udstyr må forstås som anlægsaktiv) kan anvendes på varmeforsyninger.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018