Afslag på aktindsigt i oplysninger vedrørende Haderslev Kraftvarmeværk

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at der gives afslag på anmodning om fuld aktindsigt i dokumenter, der vedrører en sag om Haderslev Kraftvarmeværk A/S’ prisfastsættelse for affaldsvarme

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at der gives afslag på anmodning om fuld aktindsigt i dokumenter, der vedrører sag 4/0920-0102-001/2 om Haderslev Kraftvarmeværk A/S’ prisfastsættelse for affaldsvarme. Afslaget begrundes dels i det hensyn, at det er af væsentlig økonomisk betydning for Haderslev Kraftvarmeværk A/S og dennes ejer, at de forretningsforhold, som dokumenterne indeholder oplysninger om, ikke videregives. Dels i det hensyn, at en tilbageholdelse af oplysningerne er nødvendig af hensyn til at beskytte offentlige interesser i form af et velfungerende affaldsmarked.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018