Afslag på håndhævelse af dele af Energitilsynets afgørelse fra 2002 om NESA og AAB AFD. 39

Afslag på håndhævelse af dele af Energitilsynets afgørelse af 17. juni 2002 om NESA og AAB AFD. 39

Energitilsynet pålagde ved afgørelse af 17. juni 2002 NESA Varme A/S at afregne fjernvarmen fra NESA Produktion A/S til en substitutionspris. NESA Varme A/S leverede fjernvarmen videre til beboerne i Boligforeningen AAB Afdeling 39 i Hjortekær. Boligforeningen klagede i 2012 til Energitilsynet med oplysning om, at nu E.ON Varme Danmark ApS ikke havde efterkommet Energitilsynets pålæg af 17. juni 2002. Afgørelsen er givet som en formandsafgørelse, fordi der er tale om et afslag på at håndhæve en tidligere afgørelse fra Energitilsynet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018