Afvikling af gæld til tjenestemandspensionsforpligtelser i gasprisen

Københavns Energi: Afvikling af gæld vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser i gasprisen. Energitilsynet vedtog, at der på det foreliggende grundlag ikke var indvendinger imod, at Københavns Energis gældforpligtelse overfor Københavns Kommune som følge af kommunens betaling af tjenestemandspension i gasforsyningen, indregnes i prisen for bygas

Energitilsynet vedtog, at der på det foreliggende grundlag ikke var indvendinger imod, at Københavns Energis gældforpligtelse overfor Københavns Kommune som følge af kommunens betaling af tjenestemandspension i gasforsyningen, indregnes i prisen for bygas i perioden 2006 – 2010. Energitilsynet forudsætter, at endelig opgørelse sker ved aktuarberegning.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018