Aktiver i fjernvarmeværkerne (grundlag for fri og bunden egenkapital)

Energitilsynet har tilkendegivet at ”Administrationsgrundlag for fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981” tages til efterretning. Administrationsgrundlaget vedrører komponentliste, hvori levetid og standardpriser er vurderet. Varmeforsyninger kan herefter frit vælge at anvende komponentlisten som opgørelsesmetode ved opgørelsen af aktiverne.

Energitilsynet har tilkendegivet at ”Administrationsgrundlag for fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981” skal tages til efterretning. Administrationsgrundlaget vedrører anvendelse af en udarbejdet komponentliste, hvori levetid og standardpriser er vurderet. Varmeforsyninger kan herefter frit vælge at anvende komponentlisten som opgørelsesmetode ved opgørelsen af aktiverne.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018