Anmodning om dispensation fra henlæggelsesregler – skrotning af blok 7 på Fynsværket

Energitilsynet imødekommer anmodning om dispensation fra henlæggelsesregler

Energitilsynet har imødekommet anmodning om dispensation fra henlæggelsesreglerne til skrotning af anlæg over en længere periode og med et højere henlæggelsesbeløb, end reglerne tilsiger

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018