Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk kan ikke indregne tab på lån til varmeværkets nu konkursramte varmeleverandør i varmeprisen

Energitilsynet har afgivet en tilkendegivelse om, at Vester Hjermitslev Varmeværk ikke i varmepriserne kan indregne tab på lån til varmeværkets nu konkursramte varmeleverandør. Det skyldes, at tab på lån til en varmeleverandør ikke er en omkostning, der er indregningsberettiget efter reglerne i varmeforsyningsloven. Tilkendegivelsen er givet som en formandsafgørelse grundet sagens hastende og principielle karakter.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018