Anvendelse af varmeforsyningslovens prisbestemmelse på procesvarmeleverancer

Tilsynet tilkendegav, at sådanne leverancer er omfattet af lovens prisbestemmelse, men at der bør indledes en dialog med Energistyrelsen om tydeliggørelse af retsgrundlaget

Sagen omhandlede, hvorvidt varmeforsyningslovens prisbestemmelse finder anvendelse på leverancer af opvarmet vand, damp eller gas til brug for industrielle formål (procesformål).

Tilsynet tilkendegav på grundlag af en gennemgang af lovgrundlaget og praksis, at sådanne leverancer er omfattet af lovens prisbestemmelse, men at der bør indledes en dialog med Energistyrelsen om tydeliggørelse af retsgrundlaget.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018