Arbejdernes Andels Boligforening: Klage over varmeprisen hos NESA Varme

Arbejdernes Andels Boligforening afd. 39 i Hjortekær: Klage over varmeprisen hos NESA Varme A/S. En forrentning af en underdækning er ikke i overensstemmelse med varmeforsyningsloven

 

En forrentning af en underdækning er ikke i overensstemmelse med varmeforsyningsloven § 20, stk. 1. Energitilsynet fandt ikke anledning til at gribe ind over for indregning af nettab i varmeprisen, størrelsen af det faste priselement i varmeprisen, indregning af over/underdækning i varmeprisen samt vederlagsfri overdragelse af varmemålere.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018