Betaling for transmissionsledning til byggemodnet område

Energitilsynet tilkendegav, at udgifter til etablering af en transmissionsledning til nyudstykket område er en indregningsberettiget omkostning

Energitilsynet tilkendegav, at udgifter til etablering af en transmissionsledning til nyudstykket område er en indregningsberettiget omkostning i henhold varmeforsyningsloven.

Hvis udvidelsen ikke er økonomisk rentabel for samtlige forbrugere må et krav om betaling af de nye forbrugere betragtes som objektiv ikke-diskriminerende prisdifferentiering.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018