Betingelser for udtrædelse på varmeområdet

Energitilsynet tilkendegav, at der som udgangspunkt skal ske en kapitalisering af den gennemsnitlige varmeafgift

Energitilsynet tilkendegav, at der som udgangspunkt skal ske en kapitalisering af den gennemsnitlige varmeafgift i den resterende del af bindingsperioden. Ophør som andelshaver kan begrunde krav om betaling af en andel af de samlede anlægsudgifterne i selskabet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018