Betydning af selskabsretlige kapitalændringer mv. for opgørelse af indskudskapital

Energitilsynet tilkendegivelse om, hvorledes selskabsretlige kapitalændringer mv. kan påvirke opgørelsen af indskudskapitalen ved behandlingen af sager, hvor en varmevirksomhed har ansøgt om forrentning af indskudskapital

Energitilsynet tilkendegav, hvorledes selskabsretlige kapitalændringer mv. kan påvirke opgørelsen af indskudskapitalen ved behandlingen af sager, hvor en varmevirksomhed har ansøgt om forrentning af indskudskapital. Tilkendegivelsen indebar bl.a. et princip om, at den eksisterende indskudskapital alene af ændringer, hvor varmeselskabet får stillet flere eller færre midler til rådighed i modsætning til ændring i virksomhedsform eller af selskabsretlige kapitalændringer, som alene bygger på enten en ny vurdering af virksomhedens værdi eller en overførsel af selskabets egenkapital.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018