Brdr. Hartmann anmoder om dispensation fra anmeldelse af priseftervisning

Energitilsynet kan ikke imødekomme dispensationsansøgning om prisoplysninger fra Brdr. Hartmann 

Energitilsynet har tilkendegivet, at tilsynet har kompetence til at indhente prisoplysninger m.m. og bedømme prisfastsættelsen på varme, som er konstaterende for fortiden, hvor leverancer var omfattet af varmeforsyningslovens prisregulering, selv om leveringsforholdet efterfølgende er ophørt. Energitilsynet har derudover truffet afgørelse om, at Brdr. Hartmann har pligt til at anmelde en priseftervisning for 8-dages leverance i 2015, og imødekommer ikke anmodning om dispensation.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018