Brødrene Hartmann: Udkast til aftale med Tønder Fjernvarmeselskab

Energitilsynet vedtog, at aftalen vil kunne anfægtes i dens løbetid, for så vidt angår pris, leveringsomfang og løbetid, såfremt aftalen fører til priser, som er i strid med Varmeforsyningsloven

Energitilsynet vedtog, at aftalen vil kunne anfægtes i dens løbetid, for så vidt angår pris, leveringsomfang og løbetid, såfremt aftalen fører til priser, som er i strid med Varmeforsyningsloven, jf. lovens § 21, stk. 4.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018