Brug af substitutionspris for leverancer til Hanstholm Varmeværk

Energitilsynet vedtog, at det er i strid med varmeforsyningsloven, hvis afregningsprisen for leveret varme er højere end den laveste pris af henholdsvis den omkostningsbestemte pris og substitutionsprisen

Energitilsynet vedtog, at det er i strid med varmeforsyningslovens §§ 20, stk. 1, og 21, stk. 4, hvis afregningsprisen for leveret varme er højere end den laveste pris af henholdsvis den omkostningsbestemte pris og substitutionsprisen. Substitutionsprisen skal beregnes på grundlag af Hanstholm Varmeværk A.m.b.a’s gennemsnitlige omkostninger ved den nuværende produktion.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018