CTR: Forrentning af indskudskapital for år 2003 og år 2004

Energitilsynet vedtog blandt andet at tiltræde Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) forrentning på 6,20 % af indskudskapitalen til indregning i fjernvarmeprisen for år 2003, en forrentning på 6,28 % for år 2004

Energitilsynet vedtog, at tiltræde Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) forrentning på 6,20 % af indskudskapitalen til indregning i fjernvarmeprisen for år 2003, en forrentning på 6,28 % for år 2004. Men Energitilsynet kan ikke godkende forrentning af tillæg til indskudskapitalen for år 2002. CTR skal anmelde budget og regnskab efter varmeforsyningsloven.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018