Dansk Fjernvarmes forslag til ændring af standardinvesteringsbidrag

Energitilsynet vedtog, at et stigningsniveau på op til 20 % for standardinvesteringsbidragene kan være rimeligt

Energitilsynet vedtog, at et stigningsniveau på op til 20 % for standardinvesteringsbidragene kan være rimeligt jf. VFL § 21, stk. 4. Fjernvarmeforsyningerne skal ved anmeldelser oplyse om, der anvendes vejledende standardinvesteringsbidrag eller opkræves faktiske omk. ved tilslutning. Energitilsynet kan efterfølgende gribe ind overfor urimelige investeringsbidrag.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018