Dansk Fjernvarmes vejledning: Almindelige leveringsbestemmelser

Energitilsynet udtalte om vejledningen, at den er et godt udgangspunkt for leveringsbestemmelser

Energitilsynet udtalte at Dansk Fjernvarmes vejledning om ”Almindelige leveringsbestemmelser” er et godt udgangspunkt for fastsættelse af leveringsbestemmelser. Tilsynet vil dog efterfølgende i en konkret sag kunne tage stilling til om bestemmelserne virker urimelige.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018