Dansk Fjernvarmes vejledning om "beregning af fjernvarmeforbrug"

Energitilsynet anbefaler at Dansk Fjernvarme revidere vejledningen om beregning af fjernvarmeforbrug og sender tilsynet en plan for gennemførelsen heraf

Energitilsynet anbefaler at Dansk Fjernvarme reviderer vejledningen om beregning af fjernvarmeforbrug, og sender tilsynet en plan for gennemførelsen heraf. Tilsynet anfører, at vejledningen bør revideres under hensyn til øvrige vejledninger fra Dansk Fjernvarme, samt at der tages højde for den seneste praksis og nye standarder for beregning af fjernvarmeforbrug.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018