Dansk Fjernvarmes vejledning om "Restanceinddrivelse"

Energitilsynet anbefaler, at Dansk Fjernvarme reviderer vejledningen om restanceinddrivelse

Energitilsynet anbefaler, at Dansk Fjernvarme reviderer vejledningen om restanceinddrivelse og sender tilsynet en plan for gennemførelsen heraf. Tilsynet anfører bl.a., at vejledningen bør opdateres, så den er i overensstemmelse med de relevante love, at der bør indsættes en oversigt over forløbet for restanceinddrivelse og at reglerne for lukkebesøg præciseres.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018